Dzięki tej aplikacji osoby głuche będą mogły połączyć się z wybranym przez siebie dostępnym tłumaczem, za pośrednictwem którego załatwią swoją sprawę.  Aplikacja umożliwi  tłumaczenie w nagłych sytuacjach oraz w sytuacjach niewymagających osobistej obecności tłumacza. Ponadto  dzięki aplikacji będzie możliwe załatwianie, z pomocą tłumacza, spraw wymagających kontaktu przez telefon (np. telefoniczna rezerwacja wizyty u lekarza).