Dzięki środkom, które zbierzemy w ramach kampanii, będziemy mogli zapewnić dostępność dyżurującego tłumacza online – dostępnego dla osób głuchych potrzebujących pomocy tłumacza. W pierwszej kolejności będziemy chcieli objąć pomocą osoby najbardziej potrzebujące, w ważnych sytuacjach życiowych.