Informator zawierający wytyczne w zakresie odpowiedniej obsługi klienta głuchego. W informatorze między innymi znajdą się informacje na temat właściwego oznakowania placówek, porady dotyczące komunikacji z osobą głuchą, a także kontakty do tłumaczy migowych z okolicy. Ponadto informator będzie zawierał listę obowiązków placówki w zakresie dostępności dla osób niesłyszących (dotyczy instytucji publicznych), a także listę dobrych praktyk.

Informator otrzyma każda firma, która wesprze kampanię „Stop barierom komunikacyjnym Głuchych” kwotą minimum 50 zł. Kampania ma na celu likwidację barier komunikacyjnych pomiędzy osobami głuchymi, a słyszącymi. Z naszego doświadczenia wynika, że bariery te i problemy w komunikacji są bardzo duże (więcej na ten temat przeczytasz w dziale Dlaczego nasz projekt jest ważny?

Zapraszamy do wsparcia naszego projektu: https://polakpomaga.pl/kampania/stop-barierom-komunikacyjnym-gluchych