Instytut Spraw Głuchych to  organizacja założona w 2015 roku. Jednak jej podstawą są ludzie, których doświadczenie jest o wiele dłuższe. Jesteśmy ludźmi dla których praca w fundacji to pasja. Nie działamy dla zysku lecz dla poprawy sytuacji Głuchych w Polsce – sprzyja temu fakt, że w fundacji sami w większości jesteśmy głusi. Znamy potrzeby naszego środowiska i nie zrobimy czegoś, co byłoby złe dla nas samych. Staramy się spełniać oczekiwania społeczności, bo my także będziemy odbiorcami tego co zrobimy.

Naszym celem przede wszystkim jest doprowadzenie do sytuacji, aby jakość tłumaczenia pomiędzy językiem polskim, a polskim językiem migowym była coraz lepsza, a tłumacze byli ogólnodostępni oraz stale się doskonalili w swoim fachu. Chcemy, aby Głusi i słyszący mogli się wzajemnie swobodnie komunikować i w pełni rozumieć.  Chcielibyśmy zlikwidować lub maksymalnie zmniejszyć bariery komunikacyjne związane z dostępem dla osób niesłyszących.

Zespół Fundacji Instytut Spraw Głuchych (fot. Angelika Kuzin)

Chcielibyście zapytać co jeszcze robimy?

Działamy na rzecz rozwoju nauki w rozwijającej się dziedzinie deaf studies. Byliśmy współorganizatorami konferencji Głusi Mają Głos V „Od korzeni do pędów”, wspólnie z Instytutem Polskiego Języka Migowego wydajemy I tom monografii naukowej Głusi Mają Głos, w której każdy rozdział ma co najmniej jednego niesłyszącego autora. Uświadamiamy i doradzamy jaką dobrać metodologię badawczą przy badaniach przeprowadzanych z udziałem osób niesłyszących  i pomagamy w ich realizacji. Współpracowaliśmy z Instytutem Spraw Publicznych przy realizacji badań dotyczących rodzicielstwa osób z niepełnosprawnościami, badamy dostępność dla g/Głuchych Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Członkowie naszego zespołu brali udział w wielu innych projektach badawczych.

Dbamy o promocję kultury Głuchych, udało nam się zrealizować serie filmików z kawałami i migowymi opowieściami których liczba odbiorców sięgała ponad 6 tysięcy osób.

Jesteśmy przede wszystkim specjalistami, badamy, uświadamiamy i wyjaśniamy kwestie związane ze środowiskiem osób niesłyszących. Współpracujemy jako eksperci z wieloma organami których jesteśmy członkami. Te organy to między innymi Komisja Ekspertów do Spraw Osób Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, Polska Rada Języka Migowego- organ doradczy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Społeczna Rada Osób Niepełnosprawnych w Warszawie – organ doradczy Prezydenta Warszawy. Współpracowaliśmy z organizacją Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu Wdrażanie Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych – Wspólna sprawa, której celem było przygotowanie raportu z wdrażania tej konwencji oraz rekomendacje na przyszłość. Opiniujemy akty prawne i rozporządzenia oraz adresowane do osób niesłyszących i słabosłyszących rozwiązania.

W naszym zespole mamy specjalistów z zakresu między innymi czytelnictwa, tłumaczeń, lektoratów polskiego języka migowego i języka polskiego, literaturoznawstwa, pedagogiki, polityki społecznej, badań społecznych, sztuki.