Projekt ułatwiający kontakt osób niesłyszących z osobami słyszącymi

Czy wiesz, że osoby Głuche często nie rozumieją dobrze języka polskiego (również w formie pisemnej)? Dlatego Ich kontakt z urzędnikami, lekarzami czy nawet sprzedawcami w sklepie jest bardzo utrudniony. Często są pozostawione same sobie, nie rozumiejąc komunikatów i oczekiwań swojego rozmówcy. Chcemy to zmienić!

Wyobraź sobie taką sytuację…

Idziesz do lekarza i płacisz 150 zł za wizytę. Wizyta trwa mniej niż 5 minut, po czym lekarz bez udzielenia żadnych informacji odsyła Cię do innego lekarza (u którego czeka kolejna opłata za wizytę) lub w najlepszym przypadku wystawia receptę, ale bez informacji o Twoim stanie zdrowia. Nie mówiąc już o poprawności diagnozy – która zazwyczaj przecież opiera się na wywiadzie z pacjentem. Jak go przeprowadzić, gdy dwie strony nie rozumieją się?

Problemy często zaczynają się już przy samej rejestracji – zarówno do lekarza, jak i innych specjalistów, usługodawców, urzędów. W niektórych odbywa się ona wyłącznie przez telefon (często w praktyce nie można się zapisać SMS-owo lub mailowo).

Chcemy to zmienić!

W celu zwiększenia dostępności do tłumaczy migowych przygotowujemy projekt złożony z następujących elementów:


Portal internetowy – baza tłumaczy migowych z całej Polski

Portal dostępny zarówno dla osób głuchych jak i słyszących, w którym osoby zainteresowane tłumaczeniem będą mogły znaleźć tłumacza z odpowiednimi kwalifikacjami w całej Polsce, sprawdzić dostępność tłumaczy w danym terminie i dokonać rezerwacji  usługi tłumaczenia, a także przeczytać opinie klientów na temat pracy danego tłumacza. Tłumacze natomiast dostaną informację zwrotną dotyczącą oferowanych przez nich usług tłumaczeń oraz narzędzie do zarządzania rezerwacjami.


Informator dla instytucji i firm

Informator zawierający wytyczne w zakresie odpowiedniej obsługi klienta głuchego. W informatorze między innymi znajdą się informacje na temat właściwego oznakowania placówek, porady dotyczące komunikacji z osobą głuchą, a także kontakty do tłumaczy migowych z okolicy. Ponadto informator będzie zawierał listę obowiązków placówki w zakresie dostępności dla osób niesłyszących (dotyczy instytucji publicznych).

Kampania informacyjna uświadamiająca decydentów i pracowników instytucji i firm o problemach w porozumiewaniu się osób głuchych – ich klientów i interesantów.

Dzięki kampanii informacyjnej wzrośnie świadomość społeczna w zakresie problemów komunikacyjnych osób głuchych. W kampanii chcemy między innymi położyć nacisk na różne aspekty dotyczące obsługi klienta, czyli w jaki sposób firmy i instytucje mogą być bardziej przyjazne dla głuchych klientów.

Kampania informacyjna dla osób głuchych

Około 54% przebadanych osób głuchych, które skończyły szkołę średnią, potrafi czytać tylko na podstawowym poziomie. Fakt ten sprawia, że często nie wiedzą oni o przysługujących im prawach – zwłaszcza o prawie do dostępności. Chcemy to zmienić i informować Głuchych, czego mogą oczekiwać, aby byli w pełni uczestnikami życia społecznego


Jeżeli uda nam się przekroczyć pierwszy próg 40 000 złotych, chcielibyśmy rozszerzyć nasz projekt o kolejne elementy:

Opracowanie procedury przyznawania znaku jakości tłumacza migowego i jej pilotaż

Obecnie nie ma przyznawanych państwowy certyfikatów- nie każda osoba, która mówi że jest tłumaczem, ma ku temu predyspozycje i odpowiednie doświadczenie. Chcemy stworzyć listę tłumaczy, którzy przejdą przez procedurę certyfikacji i otrzymają znak jakości. Dzięki znakowi jakości odbiorcy będą mogli mieć pewność, że temu tłumaczowi mogą zaufać- zarówno słyszący jak i głusi.

Aplikacja internetowa i mobilna – videochat online dla tłumaczy migowych i osób głuchych

Dzięki tej aplikacji osoby głuche będą mogły połączyć się z wybranym przez siebie dostępnym tłumaczem, za pośrednictwem którego chcą załatwić swoją sprawę. Aplikacja umożliwi tłumaczenie w nagłych sytuacjach oraz w sytuacjach niewymagających osobistej obecności tłumacza. Ponadto dzięki aplikacji będzie możliwe załatwianie, z pomocą tłumacza, spraw wymagających kontaktu przez telefon (np. telefoniczna rezerwacja wizyty u lekarza).

Dyżur darmowego tłumacza online – dostępnego dla osób głuchych potrzebujących tłumacza

Dzięki środkom, które zbierzemy w ramach kampanii, będziemy mogli zapewnić dostępność dyżurującego tłumacza online – dostępnego dla osób głuchych potrzebujących pomocy tłumacza. W pierwszej kolejności będziemy chcieli objąć pomocą osoby najbardziej potrzebujące, w ważnych sytuacjach życiowych.