Average: 0 (liczba opinii: 0 )
Aleksandra Pyrek
absolwent studiów wyższych, osoba wpisana do rejestru tłumaczy prowadzonego przez wojewodę

Wykonuje następujące rodzaje tłumaczeń: edukacyjne, indywidualne, konferencyjne, medyczne, pisemne, telewizyjne, ustne konsekutywne, ustne symultaniczne, zdalne, środowiskowe

Kamila Skalska przed tablicą z programem Festiwalu Literacki Sopot wskazując jedną ręką na ikonkę tłumaczenia na tablicy, a drugą pokazując znak I love You
Average: 0 (liczba opinii: 0 )
Kamila Skalska
absolwent studiów wyższych, osoba wpisana do rejestru tłumaczy prowadzonego przez wojewodę

Wykonuje następujące rodzaje tłumaczeń: artystyczne, edukacyjne, indywidualne, literackie, zdalne

Average: 5 (liczba opinii: 2 )
Irena Piecha
absolwent studiów wyższych, osoba wpisana do rejestru tłumaczy prowadzonego przez wojewodę

Wykonuje następujące rodzaje tłumaczeń: edukacyjne, indywidualne, konferencyjne, literackie, ustne symultaniczne, zdalne, środowiskowe

Average: 5 (liczba opinii: 1 )
Renata Świderska-Noworyta
Głuchy tłumacz, osoba wpisana do rejestru tłumaczy prowadzonego przez wojewodę, studia podyplomowe polskiego języka migowego (PJM) - Uniwersytet Warszawski

Wykonuje następujące rodzaje tłumaczeń: edukacyjne, indywidualne, konferencyjne, literackie, lustrzane, pisemne, środowiskowe

Average: 0 (liczba opinii: 0 )
Edyta Kozub
Głuchy tłumacz, absolwent studiów wyższych, osoba wpisana do rejestru tłumaczy prowadzonego przez wojewodę, studia podyplomowe polskiego języka migowego (PJM) - Uniwersytet Warszawski

Wykonuje następujące rodzaje tłumaczeń: edukacyjne, indywidualne, zdalne

Average: 0 (liczba opinii: 0 )
Marek Ł. Śmietana
Głuchy tłumacz, absolwent studiów wyższych

Wykonuje następujące rodzaje tłumaczeń: artystyczne, edukacyjne, literackie, środowiskowe

Average: 0 (liczba opinii: 0 )
Jakub Studziński
Głuchy tłumacz, absolwent studiów wyższych, osoba wpisana do rejestru tłumaczy prowadzonego przez wojewodę

Wykonuje następujące rodzaje tłumaczeń: artystyczne, edukacyjne, indywidualne, literackie, pisemne, ustne symultaniczne, zdalne

Average: 0 (liczba opinii: 0 )
Elżbieta Żurawska


Wykonuje następujące rodzaje tłumaczeń:

Average: 0 (liczba opinii: 0 )
Anna Maria Siliwoniuk


Wykonuje następujące rodzaje tłumaczeń:

Average: 0 (liczba opinii: 0 )
Laura Patrycja Górka


Wykonuje następujące rodzaje tłumaczeń: