Average: 0 (liczba opinii: 0 )

absolwent studiów wyższych, filologia polskiego języka migowego

Wykonuje następujące rodzaje tłumaczeń: artystyczne, edukacyjne, ustne symultaniczne

Average: 0 (liczba opinii: 0 )
Janusz Pierzchalski
osoba wpisana do rejestru tłumaczy prowadzonego przez wojewodę

Wykonuje następujące rodzaje tłumaczeń: artystyczne, edukacyjne, indywidualne, konferencyjne, literackie, lustrzane, medyczne, ustne konsekutywne, ustne symultaniczne, zdalne

Average: 0 (liczba opinii: 0 )
Weronika Dziewanowska
absolwent studiów wyższych, filologia polskiego języka migowego

Wykonuje następujące rodzaje tłumaczeń: artystyczne, edukacyjne, indywidualne, literackie, medyczne, pisemne, prawne, ustne symultaniczne, zdalne, środowiskowe

Average: 0 (liczba opinii: 0 )
Anna Martyniuk-Białecka
absolwent studiów wyższych, filologia polskiego języka migowego

Wykonuje następujące rodzaje tłumaczeń: edukacyjne, indywidualne, medyczne, zdalne, środowiskowe

Average: 0 (liczba opinii: 0 )
Karolina Rokacz
absolwent studiów wyższych, filologia polskiego języka migowego

Wykonuje następujące rodzaje tłumaczeń: artystyczne, edukacyjne, indywidualne, konferencyjne, medyczne, pisemne, ustne konsekutywne, ustne symultaniczne, środowiskowe

Average: 0 (liczba opinii: 0 )
Aleksandra Bednarek
absolwent studiów wyższych, filologia polskiego języka migowego

Wykonuje następujące rodzaje tłumaczeń: edukacyjne, indywidualne, konferencyjne, ustne konsekutywne, ustne symultaniczne, środowiskowe

Average: 0 (liczba opinii: 0 )
Justyna Miłczak
absolwent studiów wyższych, filologia polskiego języka migowego, osoba wpisana do rejestru tłumaczy prowadzonego przez wojewodę

Wykonuje następujące rodzaje tłumaczeń: artystyczne, edukacyjne, indywidualne, konferencyjne, medyczne, ustne konsekutywne, ustne symultaniczne, środowiskowe

Average: 0 (liczba opinii: 0 )
Agnieszka Kukulska
absolwent studiów wyższych, osoba wpisana do rejestru tłumaczy prowadzonego przez wojewodę

Wykonuje następujące rodzaje tłumaczeń: indywidualne, konferencyjne, medyczne, ustne symultaniczne, zdalne

Average: 0 (liczba opinii: 0 )
Karolina Rogowska
absolwent studiów wyższych, osoba wpisana do rejestru tłumaczy prowadzonego przez wojewodę

Wykonuje następujące rodzaje tłumaczeń: edukacyjne, indywidualne, medyczne, środowiskowe

Portret tłumaczki. Uśmiecha się, ubrana na czarno, w tle drzewa.
Average: 0 (liczba opinii: 0 )
Alicja Szurkiewicz


Wykonuje następujące rodzaje tłumaczeń: artystyczne, edukacyjne, indywidualne, konferencyjne, telewizyjne, ustne konsekutywne, ustne symultaniczne, zdalne, środowiskowe