Search
Generic filters
Ocena: 0 (liczba opinii: 0 )
Marek Ł. Śmietana
Języki: International Sign (IS), PJM > IS, PL > IS, PL > PJM, język polski (PL), polski język migowy (PJM)
Ocena: 0 (liczba opinii: 0 )
Beata Pukło
Języki: język polski (PL), polski język migowy (PJM), system językowo migowy (SJM)
Ocena: 0 (liczba opinii: 0 )
Krzysztof Mordzak

PJM - zaawansowany SJM - zaawansowany SKOGN- średnio-zaawansowany


Języki: polski język migowy (PJM), system językowo migowy (SJM), system komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN)
Ocena: 0 (liczba opinii: 0 )
Paweł Leszek Rosik

PJM - zaawansowany


Języki: polski język migowy (PJM)
Ocena: 0 (liczba opinii: 0 )
Joanna Antonina Pakieła

PJM - średniozaawansowany SJM - zaawansowany


Języki: polski język migowy (PJM), system językowo migowy (SJM)