Search
Generic filters
Ocena: 0 (liczba opinii: 0 )
Marek Ł. Śmietana
Języki: International Sign (IS), PJM > IS, PL > IS, PL > PJM, język polski (PL), polski język migowy (PJM)
Ocena: 0 (liczba opinii: 0 )
Joanna Kurzyna
Języki: język polski (PL), polski język migowy (PJM), system językowo migowy (SJM)
Ocena: 0 (liczba opinii: 0 )
Edyta Milewska

Mam głuchych rodziców, braci, męża. Natywny użytkownik języka migowego. Znam: PJM i SJM w stopniu zaawansowanym.


Języki: język polski (PL), polski język migowy (PJM), system językowo migowy (SJM)
Ocena: 0 (liczba opinii: 0 )
Paweł Leszek Rosik

PJM - zaawansowany


Języki: polski język migowy (PJM)