Opis projektu: Zadanie obejmuje przygotowanie oraz przeprowadzenie szkoleń dla tłumaczy polskiego języka migowego w dwóch modułach: pierwszy moduł będzie dla grupy początkujących tłumaczy, którzy ukończyli kursy na najwyższych poziomach językowych i chcieliby kontynuować naukę w celu przygotowania się do zawodu tłumacza. Drugi moduł będzie przeznaczony dla tłumaczy, którzy już pracują w zawodzie i chcieliby zaktualizować swoją wiedzę, uzupełnić swoje braki i podnieść swoje kompetencje tłumaczeniowe.
W ramach zadania publicznego będą również wykonane ogólnodostępne materiały na stronę internetową tlumaczemigowi.pl – artykuły z ogólną wiedzą, którą powinien mieć każdy tłumacz oraz nagrane scenki rodzajowe przedstawiające dobre praktyki, ale również kwestie sprawiające trudności w pracy tłumacza.

Rodzaj dotacji budżetowej: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy – przewodników.
Nazwa zadania: „Warsztaty dla tłumaczy języka migowego”
Całkowita wartość zadania: 127.918,51zł
Wartość dofinansowania: 99.807,01zł

 

I weekend warsztatowy: 1-3.10.2021r., Siedlce