Wypełnij formularz i zarejestruj się w serwisie jako tłumacz.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest fundacja Instytut Spraw Głuchych z siedzibą w Warszawie, ul Belgijska 4/14, 02-511 Warszawa (dalej jako „Administrator”). Państwa dane przetwarzane są w celu założenia i utrzymywania konta tłumacza w portalu Tlumaczemigowi.pl / zamawiania usług Administratora polegających na rezerwacji wizyt z tłumaczami (tj. zawarcia oraz realizacji umowy o świadczenie usług zawartej z Administratorem), obsługi procesu składanych zamówień na rezerwację tłumacza, informowania Państwa o umówionej wizycie lub jej odwołaniu przez tłumacza, obsługi składanych reklamacji i zapytań, kontaktowania się z Państwem w celu badania poziomu satysfakcji wśród użytkowników portalu, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora, dokonywania czynności analitycznych i statystycznych w celu ulepszania jakości usług portalu oraz dostosowywania funkcjonalności do potrzeb jego użytkowników, wykonywania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a także w celu marketingu produktów i usług Administratora.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, a w sytuacjach określonych w przepisach prawa także prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych w związku z łączącą Państwa z Administratorem umową, w tym o celach i podstawach ich przetwarzania, o wszystkich przysługujących Państwu prawach, a także o odbiorcach danych, znajdą Państwo w Polityce Prywatności