Search
Generic filters
Ocena: 0 (liczba opinii: 0 )
Anna Kowalska
Języki: PJM > PL, PJM > SJM, PL > PJM, PL > SJM, SJM > PL, język polski (PL), polski język migowy (PJM), system językowo migowy (SJM)
Ocena: 0 (liczba opinii: 0 )
Izabela Piestrzyńska
Języki: język polski (PL), polski język migowy (PJM), system językowo migowy (SJM)
Ocena: 0 (liczba opinii: 0 )
Edyta Milewska

Mam głuchych rodziców, braci, męża. Natywny użytkownik języka migowego. Znam: PJM i SJM w stopniu zaawansowanym.


Języki: język polski (PL), polski język migowy (PJM), system językowo migowy (SJM)
Ocena: 5 (liczba opinii: 1 )
Bernard Kinov

Absolwent Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Certyfikowany tłumacz polskiego języka migowego w zawodzie od 2011 roku. Tłumaczy od ponad 7 lat w Telewizji Polskiej (programy informacyjne i sportowe), od 10 lat tłumaczy konferencje o zróżnicowanej tematyce (naukowe, polityczne, socjologiczne, kulturowe, etc.), współpracuje z m.in. Kancelarią Prezydenta RP, Krajowym Biurem Wyborczym, Uniwersytetem Warszawskim i EMPIKiem. Członek Stowarzyszenia Tłumaczy Polskiego Języka Migowego.


Języki: ENG > PJM, PJM > ENG, PJM > PL, PL > PJM, język angielski (ENG), język polski (PL), polski język migowy (PJM)
Ocena: 0 (liczba opinii: 0 )
Judyta Koper
Języki: język polski (PL), polski język migowy (PJM)
Kamila Skalska przed tablicą z programem Festiwalu Literacki Sopot wskazując jedną ręką na ikonkę tłumaczenia na tablicy, a drugą pokazując znak I love You
Ocena: 0 (liczba opinii: 0 )
Kamila Skalska

tłumaczka języka migowego | psycholożka


Języki: język angielski (ENG), język polski (PL), polski język migowy (PJM), system komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN)
Ocena: 0 (liczba opinii: 0 )
Elżbieta Żurawska

"PJM -zaawansowany
SJM -średnio-zaawansowany "


Języki: polski język migowy (PJM), system językowo migowy (SJM)
Ocena: 0 (liczba opinii: 0 )
Anna Maria Siliwoniuk

Porówanieni


Języki:
Ocena: 0 (liczba opinii: 0 )
Laura Patrycja Górka

"PJM -zaawansowany
SJM -średnio-zaawansowany "


Języki: polski język migowy (PJM), system językowo migowy (SJM)
Ocena: 0 (liczba opinii: 0 )
Beata Pukło
Języki: język polski (PL), polski język migowy (PJM), system językowo migowy (SJM)